Боженова написал(а):

разговор землянина и лунянина

земляника и лунатика